GUTO - Comenius-projekto 2012-2014
La projekto

Dum nia pedagogia laboro ni ofte renkontis la fenomenon, ke nuntempaj dekjaruloj ne konas lokan historion, legendojn kaj vidindaĵojn kaj eĉ se ili scias ion, ili ne konscias pri la valoro, rolo de tiu objekto, evoluo de loka komunumo el kulturkonserva vidpunkto. Ni klare vidis tiun mankon dum niaj partnerurbaj vizitoj, kiam ni spertis, ke gelernantoj ne havas la kapablon informi vizitantojn/ turistojn pri nuntempa enhavo de lokaj muzeoj kaj atingeblo de vidindaĵoj. Nia celo estas ŝanĝi tion. Nia baza ideo estas interesigi gejunulojn pri la valoro de siaj loĝlokoj, montri kiel oni trovas informojn pri ili, helpi ilin en la informserĉado kaj instrui, kiel prezenti ilin, por ke ili fariĝu junaj turismaj informantoj kaj konsciu pri eŭropaj valoroj de loka historio kaj kulturo.

La celo de kelklanda kunlaboro estos ankaŭ informo de samaĝaj partneroj pri regiona geografio kaj nuntempa vivo. Kun helpo de lokaj turismaj oficejoj kaj instruistoj ili trovos kaj kunportos en la partnerajn landojn preparitajn materialojn pri ĉies propra hejmloko aŭ regiono kaj prezentos ilin en formo de situaciaj ludoj (turistoj kaj gvidantoj). Dum la projekto ili estos preparataj lingve kaj fake por tiuj malgrandaj ĉiĉeronaj roloj. Tiu reciproka informado kaj interŝanĝo de rolludoj helpos al gelernantoj ne nur vere lerni faktojn pri propra regiono, sed ankaŭ ekhavi bazajn konojn pri aliaj partnerlandoj.

Lernante bazajn vortojn pri turismaj vidindaĵoj kaj direktodono, kaj komparante tiujn esprimojn en kelkaj lingvoj, gejunuloj ekkonos la similarecojn kaj diferencojn inter diversaj lingvoj kaj konscios pri lingva diverseco en Eŭropo.

Aldone la projekto formos respondec-senton esti la informanto pri propra regiono. Kiel helpilon ni kreos modelon de prezentado kaj ellaboros en diversaj formoj (tradicia papera, elektronika, hejmpaĝa) la simplajn strukturojn per kiuj la gelernantoj povos mem krei prezentadmaterialojn. Ili lernos uzi diversajn komputilajn programojn kaj enmeti bildojn, fotojn kaj grafikaĵojn. La interkomunikadon helpos tradiciaj kaj interretaj kontaktebloj, retmesaĝoj, skype, la personan kontaktadon la vizitoj unu al la aliaj, la kunvenoj de la partneroj.

Rezulto de nia kunlaboro estos manlibreto kun prezentadŝablonoj kaj konkretaj prezentadoj kiel modeloj realigitaj, kio estos komuna produkto de partoprenantoj en formo de albumo, DVD kun bildoj, fotoj, filmoj kaj krome ni kreos komunan hejmpaĝon. Tiu ŝablono restos kiel unueca rekomendo, por ke diversaj prezentadoj estu pli facile kompareblaj kaj ĝi ankaŭ povos esti modelo por aliaj urboj, kiuj volus prezenti sin al siaj partnerurboj. Nia internacia teamo preparos tiun libreton por estonta uzo por instruistoj, kiuj povos ĝin pludoni al aliaj lernejaj grupoj aŭ klasoj kaj uzi la kreitan materialon/priskribon por eduki gelernantojn en propra lernejo aŭ utiligi ilin kiel bazan informilon por gastoj vizitantaj tiujn lernejojn. Krome ni povas lasi tiujn broŝurojn ĉe la vidindaĵoj, turisma informejo, vizitinda muzeo aŭ objekto kiel informmaterialojn por studvojaĝoj de lernejaj klasoj.