GUTO - Comenius-projekto 2012-2014
Raportoj

En tiu parto ni kolektas publikajn raportojn pri nia aktiveco. Ili celas montri, kie kio aperis, kiujn legantojn, aŭskultantojn, ktp. atingis la informoj pri la projekto, pri nia kunlaboro.

Finraporto ĉe European Shared Treasure (en la germana, hungara kaj itala)

Gazetartikoloj:

En Germanio la regiona gazeto HarzKurier ofte aperigis niajn novaĵojn pri la gravaj eventoj de la Comenius-projekto. Vidu ĉiujn 10 artikolojn en la albumo aŭ legu ilin individue. 

2012.10.05.jpg  |   2012.10.10.jpg | 
2013.01.26.jpg | 2013.04.18.jpg | 2013.05.06.jpg | 2013.09.28.jpg | 2013.12.09.jpg | 
2014.01.10.jpg | 2014.04.26.jpg | 2014.05.02.jpg

HarzKurier havas ankaŭ retan version, do la artikoloj estas troveblaj ankaŭ en la interreto.

Televido:

En Italio dum la unua partnera renkontiĝo la televido de Mazara del Vallo ĉiutage pretigis raporton, intervjuis instruistojn, organizantojn, lernantojn. La elsendoj atingis la tutan regionon. La filmetoj estas ankaŭ sur la hejmpaĝo de la televidkompanio (11 raportoj) kaj estas videblaj ankaŭ per youtube. 
Por vidi 8 televidajn raportfilmojn kalku ĉi tien

Esperanto-gazetaro:

Pluraj artikoloj, raportoj aperis ankaŭ en diversaj esperantlingvaj gazetoj kaj tiel ili estis legeblaj en la tuta mondo. El inter ili ni elektis kelkajn pli longajn, gravajn. Jen albumo aŭ legu ilin individue. 

Internacia Pedagogia Revuo (IPR):
   resuma artikolo post la unua partnera renkontiĝo en n-ro 2013/2,
   resuma, analiza artikolo en n-ro 2014/2

Esperanto aktuell: n-ro 2013/3 kaj n-ro 2014/3

Retpaĝoj:

Kelkaj retpaĝoj informas pri la Comenius-projekto, ekz. novaĵoj aperadis sur la lernejaj hejmpaĝoj de EMA-Gimnazio, Scuola media "Giuseppe Grassa" kaj Pálffy Miklós Mezlernejo, kaj sur hejmpaĝo de:

- urbo Herzberg am Harz kaj la multlingva paĝaro de Esperanto-urbo
- Ĉina Radio Internacia
- Televidkanalo en Mazara/Sicilio

Resuma tabelo: 

  Germanio Hungario Italio Esperantujo
televido     8 raportoj  
gazetartikoloj HarzKurier     pluraj gazetartikoloj
retgazetoj HarzKurier      
retpaĝoj herzberg.de   teleibs.it Ĉina Radio Internacia