GUTO - Comenius-projekto 2012-2014
Bonvenon al la Comenius-projekto GUTO

Ni bonvenigas vin al la retpaĝo de la trilanda Comenius-projekto GUTO, finance subtenita de Eŭropa Komisiono.

La dujara projekto (2012-2014) celas la fakan klerigadon de 12-18-jaruloj, prepari ilin fariĝi junaj turismaj gvidantoj en sia urbo, regiono.

Ili ekkonas 

  • lokajn vidindaĵojn
  • geografion
  • historion
  • tradiciojn
  • kutimojn.

Ili lernas pri legendoj, interesaĵoj pri pasinto kaj nuntempo de sia urbo, regiono. En kunlaboro kun siaj eksterlandaj partneroj ili interŝanĝas spertojn kaj komune ellaboras projektmaterialojn.

Vi trovas ĉi tie

  • detalan priskribon de la projekto
  • informojn pri projekt-partneroj
  • novaĵojn pri nia agado kaj ankaŭ
  • foto- kaj videomaterialojn.